Projectleider ict – Yacht – Groningen

Yacht

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is de uitvoeringsorganisatie voor het onderwijs en werkt in opdracht van het ministerie van OCW. DUO financiert en informeert onderwijsdeelnemers en onderwijsinstellingen en organiseert examens. Wij maken leven lang ontwikkelen mogelijk. Dat doen wij niet alleen, maar samen met onze partners. Dat is onze bijdrage aan een slim, vaardig en creatief Nederland. We zorgen ervoor dat mensen weten waar ze recht op hebben. We doen ons werk goed en kijken steeds waar het beter kan. We hanteren daarbij de volgende kernwaarden: betrouwbaar, toekomstgericht, klantgericht en verbindend. Zo maken we samen onderwijs en ontwikkeling mogelijk. Achtergrond opdracht Binnen de afdeling Communicatie, onderdeel van de directie Bedrijfsvoering, zijn er twee softwarepakketten (SAAS) oplossing die vervangen dienen te worden. Het eerste pakket betreft de applicatie Congrezzo. Congrezzo is een online applicatie voor congresregistraties dat door de Eventmanagers van het congresbureau wordt gebruikt. Deze applicatie voldoet niet aan het informatiebeveiligingsbeleid van DUO en dient hierom vervangen te worden door een applicatie die wel voldoet aan de beveiligingseisen en aan de eisen van de gebruikers. Het tweede pakket betreft de applicatie Survalyzer. De applicatie Survalyzer wordt door het team onderzoek gebruikt om door middel van enquêtes onderzoeken uit te voeren. Het vakgebied van onderzoek is sterk in ontwikkelingen en het pakket Survalyzer voldoet niet meer aan de verwachtingen. De opdracht De opdrachtgever is de businessmanager Bedrijfsvoering, de verantwoordingslijn loopt dan via Interim manager Communicatie. Beide pakketten moeten in kwartaal 3 vervangen zijn zodat er een paar maanden overlap ontstaat. De vervanging van de applicatie Congrezzo heeft de hoogste prioriteit. Beide applicaties werken stand alone en er zijn geen afhankelijkheden met andere processen. De betrokkenen zijn: afdelingsmanager communicatie, voor congrezzo de eventmanagers, voor Survalyzer de onderzoekers, Software Asset Management, Regie, Compliance adviseur. Wat moet er gebeuren Projectteam voor Congrezzo en Survalyzer samenstellen; Plan van aanpak uitwerken / delen via kick-off; Requirementsbijeenkomsten organiseren; Afstemming met Compliance adviseur en afdeling Regie i.v.m. voldoen aan beveiligingsbeleid DUO; Afstemming met SAM / IUC Noord t.b.v. minicompetitie; Pakketselecties begeleiden; DPIA opstellen (geldt voor beide pakketten), ook in overleg met decentrale compliancy adviseurs BV; Verwerkersovereenkomst (geldt voor beide pakketten), ook in overleg met decentrale compliancy adviseurs BV; Implementatie pakket à beide pakketten zullen een SAAS oplossing worden, maar ook dat vraagt (onvoorzien) inregelwerk aan de infra kant Schoning van persoonsgegevens in Congrezzo en Survalyzer; Taken en verantwoordelijkheden Uitvoering geven aan het werkpakket zoals hierboven staat beschreven; Plan van aanpak / projectplan / voortgangsrapportage (maandelijks); Er dient gerapporteerd te worden aan de afdelingsmanager communicatie.

Lees hier meer…

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je nl.whatjobs.com.

Deel deze vacature:

Wil je geen vacature meer missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt dan 1 x per week de nieuwste vacatures in Groningen in je mail. Klik hier om je in te schrijven...