Dienst Uitvoering Onderwijs – Freelance Projectleider ICT (ZZP) – itprojects – Groningen

itprojects

Startdatum: 03-04-2023

Deadline: 21-03-2023

Richttarief: 92€

Uren per week: 36

Om dit mogelijk te maken heeft DUO een aanpak ontwikkeld om maatwerk en de menselijke maat te verstevigen. Enerzijds gaat dit om het ontwikkelen van instrumenten. Anderzijds over de kwaliteit van leren, samenwerken en cultuur. In het team die deze aanpak realiseert ga je deelnemen. De kwartiermaker Maatwerk (jouw opdrachtgever) heeft zitting in het directeurenoverleg DUO en valt rechtstreeks onder de hoofddirecteur uitvoering. Jouw opdracht is drieledig: Als Secretaris Maatwerkaanpak ben je de rechterhand van de kwartiermaker. Je helpt de kwaliteit van het overleg maatwerkteam te verbeteren, alsmede het maandelijks overleg voorzitters arbitraire beraden. Bij deze overleggen bewaak je de inhoudelijke rode lijnen en adviseert gevraagd en ongevraagd op de aanpak. Incidenteel werk je kleine opdrachten uit in opdracht van de kwartiermaker. Dat gaat van een quickscan op een inhoudelijk onderwerp tot presentaties;

Centraal Overleg Maatwerk

DUO kent drie uitvoerende directies. Deze directies hebben sinds 2022 elk een zogenaamd ‘arbitrair beraad’. Dat is een overlegvorm om multidisciplinair ‘buikpijn’ casuïstiek te bespreken. Vanuit dit overleg kan besloten worden maatwerk toe te passen (de fix). DUO breed is er behoefte aan een centraal overleg. Als escalatie van casuïstiek waar een directie niet uit komt of wanneer casuïstiek directie overstijgend speelt. Maar vooral als gremium om de maatwerkontwikkeling als geheel te volgen én te sturen op de solve. Maw: niet alleen de casus oplossen, maar ook het eventuele probleem verhelpen. Jouw opdracht is om dit overleg in te gaan richten en goed werkend te krijgen. In de opstartfase zal je de secretaris van dit overleg zijn. Eind april moet het eerste overleg plaatsvinden.MaatwerkrapportageBinnen DUO en met OCW hebben we nog niet helder wat we willen weten over maatwerk. Het is jouw opdracht om advies uit te brengen welke informatie er over maatwerk nodig is voor de stakeholders en rapportages (in ieder geval directies, hoofdproducttafels, bestuur DUO, MT-OCW en de Stand van DUO). Na besluitvorming over jouw advies kan je een start maken met het organiseren van de informatie en rapportagestructuur.

Achtergrond opdracht

Geloof jij ook dat het vertrouwen tussen burgers en overheid wordt gemaakt (of gebroken) in het contact tussen burgers en publieke dienstverleners? Ben je sinds de toeslagaffaire nieuwsgierig naar hoe het écht in de uitvoering er aan toe gaat? Dan is dit jouw opdracht!We doen ons werk goed bij DUO. Maar we weten ook dat ‘gemiddeld goed’ niet voor iedereen goed uitpakt. Bij DUO willen we voorkomen dat iemand in de problemen komt. Dat vraagt soms om maatwerk. Maatwerk kun je zien als een vangnet. Waar klanten niet uit de voeten kunnen met de wet- en regelgeving of met onze dienstverlening, kunnen we binnen de bedoeling van die wet- en regelgeving samen met de klant kijken naar een oplossing. Dat lijkt op het eerste gezicht misschien logisch en makkelijk. In het werk van alledag levert dat best wat vragen op. Maatwerk wordt daarmee een belangrijk deel van het werk bij DUO. Maar wel altijd als een tijdelijke oplossing voor een bepaalde situatie.Maatwerk moet zoals gezegd geen oplossing zijn voor slecht beleid of dienstverlening. Als onze dienstverlening beter moet, kunnen we daar zelf wat aan doen. Als we vanuit DUO zien dat het beleid niet klopt, gaan we daarover in gesprek met ministerie en politiek. In alle gevallen is het signaleren, het zien van een knelpunt, de eerste stap.

HBO werk- en denk niveau;

Prince2 Foundation gecertificeerd;

Ervaring als PMO-er of ondersteuner binnen een programma- of projectomgeving (3 jr.).

Nice to have

IPMA-D gecertificeerd is een pré;

Heeft minimaal in één eerdere opdracht ervaring als secretaris op bestuurlijk niveau in het (semi) publieke domein;

Kennis van en ervaring met het werken in innovatieve projecten;

Minimaal 3 jaar ervaring werken binnen een programma- of projectomgeving;

Kennis van en ervaring met projecten binnen uitvoeringsorganisaties van de overheid is een pré;

Affiniteit met governance en sturingsvraagstukken.

Competenties

Bestuurlijke / organisatie sensitiviteit;

Sterke communicatieve vaardigheden op tactisch en strategisch niveau;

Gestructureerd;

Vlotte pen;

Analytisch vermogen;

Realisatiekracht.

Lees hier meer…

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je nl.whatjobs.com.

Deel deze vacature:

Wil je geen vacature meer missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt dan 1 x per week de nieuwste vacatures in Groningen in je mail. Klik hier om je in te schrijven...