Dienst Uitvoering Onderwijs – Freelance Roleigenaar IAM (ZZP) – itprojects – Groningen

itprojects

Startdatum: 01-04-2023

Duur: 1 jaar

Richttarief: 92€

Uren per week: 36

DUO heeft op het gebied van Identity & Access Management (IAM) de afgelopen jaren grote stappen gemaakt. Een IAM tool is geïmplementeerd waarmee DUO de instroom-, doorstroom- en uitstroomprocessen heeft geautomatiseerd. Daarnaast voorziet de tool al in het geautomatiseerd en via rollen toegang verlenen voor een groot gedeelte van de IT-resources. Role Based Access Control (RBAC) is dan ook voor geheel DUO geïmplementeerd. Hiermee heeft DUO de basis gelegd voor goede Identity Governance & Administration (IGA) maar wil dit de komende jaren nog verder optimaliseren en verbeteren.Om het rol gebaseerd toegang verlenen voor DUO te optimaliseren zijn er voor elke directies roleigenaren aangesteld. De roleigenaren beheren tevens het rollenmodel voor de verschillende directies. Het werkpakket van de roleigenaren ICT is breder omdat zij ook een centrale functie vervullen om het roleigenaarschap binnen heel DUO te uniformeren en te professionaliseren.Momenteel is DUO op zoek naar een nieuwe collega binnen het roleigenaren ICT team. Hierbij zoeken we iemand die:

Meehelpt om het rollenmodel verder te optimaliseren/schonen;

Wijzigingen op het rollenmodel gecontroleerd doorvoert;

Meehelpt met het verder opstellen/stroomlijnen van de IAM processen;

DUO meehelpt met de organisatorische en cultuurverandering die RBAC met zich meebrengt, om nog meer de voordelen ervan te realiseren;

Overige roleigenaren ondersteunt bij IAM vraagstukken;

Technische teams binnen ICT helpt met hun verbeteringen en vernieuwingen door te voeren;

DUO verder meehelpt om het IAM landschap nog verder te professionaliseren (extra doelsystemen aansluiten, rapportages, functiescheiding, etc.).

Achtergrond opdracht

DUO is bezig een omslag te maken naar rol-based autorisatiebeheer, als onderdeel van het in-control komen op het dossier Autorisatiebeheer. Om deze omslag bij ICT te kunnen maken om de rest van de organisatie goed te kunnen ondersteunen zoekt de directie ICT specialisten/roleigenaren Autorisatiebeheer. Deze specialisten zijn tijdelijk nodig om voor ICT en de business Autorisatiebeleid, functies, rollen en autorisaties op elkaar te laten matchen.Door de overgang naar rol-based autorisatiebeheer binnen DUO verschuift een deel van het werk van het IAM-team van ICT naar de business directies (waar ICT zelf ook één van is). Het creëren, wijzigen, verwijderen, toekennen en intrekken van rollen en het opnemen van autorisaties in rollen wordt een taak van de business. De roleigenaar zorgt ervoor dat er autorisatierollen worden gecreëerd op basis van de juiste autorisaties zodat medewerkers hun werkzaamheden kunnen uitvoeren. Hierbij houdt hij zich aan het DUO-autorisatiebeleid en voorschriften.

HBO Werk- en denkniveau ICT (10 jr.);

Kennis en ervaring binnen een ICT organisatie (10 jr.);

Brede kennis en ervaring ICT.

Nice to have

Kennis en ervaring met ICT (overheids)organisatie;

Kennis en ervaring met IAM processen;

Kennis en ervaring met (autorisatie-)beleid;

Kennis en ervaring met Governance /audits/ ADR;

Kennis van relevante wet- & regelgeving (compliance) op gebied van Informatiebeveiliging en Privacy;

Goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden om de organisatie te overtuigen van de voordelen en nut van RBAC;

Goede analytisch vermogen om het concept van RBAC toe te passen op praktijksituaties;

Werkervaring met het inrichten van autorisaties;

Werkervaring met het stroomlijnen van processen (bij voorkeur IDU of IAM processen);

Werkervaring met het initiëren, inrichten en implementeren van ondersteunende tools.

Competenties

Analytische vaardigheden: Selecteert de juiste informatie uit diverse bronnen en maakt onderscheid tussen hoofd- en bijzaken. Brengt een logische structuur aan in een veelheid van informatie en legt verbanden tussen gegevens en/of vraagstukken. Onderscheidt oorzaak en gevolg. Hanteert bij de analyse verschillende invalshoeken;

Besluiten nemen; neemt beslissingen op basis van een afgewogen oordeel en neemt een duidelijk standpunt in. Kan ook scenario’s uitwerken zodat het hoger management de juiste keuze kan maken;

Bestuurs-/organisatiesensitiviteit: kent het beleid en de spelregels en gaat bij de juiste personen na of er draagvlak is;

Overtuigingskracht: gebruikt logische en relevante argumenten. Stemt argumenten en stijl af op de doelgroep;

Plannen en organiseren: Vertaalt een gegeven doel of resultaat in activiteiten, voor zichzelf of voor anderen;

Resultaatgerichtheid: Formuleert concrete doelen en vertaalt deze naar concrete afspraken. Geeft het behalen van deze afspraken hoge prioriteit;

Moet kunnen omgaan met weerstand vanuit de business.

Lees hier meer…

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je nl.whatjobs.com.

Deel deze vacature:

Wil je geen vacature meer missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt dan 1 x per week de nieuwste vacatures in Groningen in je mail. Klik hier om je in te schrijven...